ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานสิ่งประดิษญ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม มัธยม ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเจนจิรา สุทำแปง และเด็กหญิงอรทัย กองแสน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,21:29   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย มัธยม ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติธัช เสาร์เหล็ก
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,16:41   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ประเภททีม มัธยม ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ขอดเตชะ เด็กชายธนวุฒิ ชาวงิ้ว และเด็กหญิงอภิชญา ภัคดีอนันต์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,10:55   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย มัธยม ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติธัช เสาร์เหล็ก
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,10:47   อ่าน 196 ครั้ง