ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2017
ปรับปรุง 10/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 93250
Page Views 118001
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) งอบ ทุ่งช้าง
2 โรงเรียนบ้านน้ำลาด งอบ ทุ่งช้าง
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง
4 โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งอบ ทุ่งช้าง 0877898133
5 โรงเรียนบ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
6 โรงเรียนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
7 โรงเรียนบ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
8 โรงเรียนบ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
11 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง
12 โรงเรียนบ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง
13 โรงเรียนบ้านน้ำสอดสาขาน้ำเพาะ และ ทุ่งช้าง
14 โรงเรียนบ้านเวียงสอง และ ทุ่งช้าง
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และ ทุ่งช้าง 054-795123
16 โรงเรียนบ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง
17 โรงเรียนบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา
18 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว จอมพระ ท่าวังผา
19 โรงเรียนบ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา
20 โรงเรียนบ้านยู้ จอมพระ ท่าวังผา
21 โรงเรียนบ้านสบหนอง ตาลชุม ท่าวังผา
22 โรงเรียนบ้านสบสาย ตาลชุม ท่าวังผา
23 โรงเรียนบ้านน้ำป้าก ตาลชุม ท่าวังผา
24 โรงเรียนบ้านปง ตาลชุม ท่าวังผา
25 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตาลชุม ท่าวังผา 054 686 129
26 โรงเรียนสุวรรณรัตน์ ท่าวังผา ท่าวังผา
27 โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) ท่าวังผา ท่าวังผา
28 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผา ท่าวังผา
29 โรงเรียนอนุบาลนิธากร ท่าวังผา ท่าวังผา 0899991571
30 โรงเรียนบ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา
31 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ ท่าวังผา ท่าวังผา
32 โรงเรียนบ้านฝายมูล ป่าคา ท่าวังผา
33 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา
34 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป่าคา ท่าวังผา
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าคา ท่าวังผา
36 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ป่าคา ท่าวังผา
37 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา 054-760233
38 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ผาตอ ท่าวังผา 085-716 1261
39 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา
40 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ผาทอง ท่าวังผา
41 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา
42 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง ท่าวังผา
43 โรงเรียนบ้านแหน ผาทอง ท่าวังผา 054-798737
44 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง ท่าวังผา 081-7461845 , 054-760117
45 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยม ท่าวังผา
46 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ยม ท่าวังผา
47 โรงเรียนบ้านก๋ง ยม ท่าวังผา
48 โรงเรียนบ้านพร้าว ยม ท่าวังผา
49 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยม ท่าวังผา
50 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ ริม ท่าวังผา
51 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริม ท่าวังผา
52 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา
53 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิ ท่าวังผา
54 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ศรีภูมิ ท่าวังผา
55 โรงเรียนบ้านม่วง ศรีภูมิ ท่าวังผา
56 โรงเรียนบ้านคัวะ ศรีภูมิ ท่าวังผา
57 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา
58 โรงเรียนแสนทองวิทยา แสนทอง ท่าวังผา 0857110208
59 โรงเรียนบ้านสว้า ดงพญา บ่อเกลือ
60 โรงเรียนบ้านสะปัน ดงพญา บ่อเกลือ
61 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ
62 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 088-4127671
63 โรงเรียนบ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
64 โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
65 โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
66 โรงเรียนบ้านนาคอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
67 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
68 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 054-778071
69 โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
70 โรงเรียนบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
71 โรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
72 โรงเรียนบ้านนากอก ภูฟ้า บ่อเกลือ
73 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ
74 โรงเรียนบ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ
75 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้า บ่อเกลือ
76 โรงเรียนบ้านป่าลาน ปัว ปัว 08-9262-5642
77 โรงเรียนปัว ปัว ปัว
78 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ปัว ปัว
79 โรงเรียนบ้านร้อง ปัว ปัว 054791641
80 โรงเรียนบ้านขอน ปัว ปัว
81 โรงเรียนบ้านป่าหัด ปัว ปัว 054-791018
82 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปัว ปัว
83 โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ป่ากลาง ปัว
84 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ป่ากลาง ปัว 086-1165652
85 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ป่ากลาง ปัว
86 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์ ภูคา ปัว
87 โรงเรียนบ้านผาเวียง ภูคา ปัว -
88 โรงเรียนบ้านกอกจูน ภูคา ปัว
89 โรงเรียนภูคาวิทยาคม ภูคา ปัว
90 โรงเรียนบ้านปางยาง ภูคา ปัว
91 โรงเรียนพนาสวรรค์ ภูคา ปัว 054-760149
92 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคา ปัว 054-760258
93 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร วรนคร ปัว 054-688040
94 โรงเรียนวรนคร วรนคร ปัว
95 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชร ปัว 054-756263
96 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ศิลาเพชร ปัว
97 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาเพชร ปัว
98 โรงเรียนไตรประชาวิทยา ศิลาแลง ปัว 054792188
99 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง ปัว 054-718417
100 โรงเรียนสกาดพัฒนา สกาด ปัว 0857073253
101 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สกาด ปัว
102 โรงเรียนบ้านนาฝาง สถาน ปัว
103 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สถาน ปัว
104 โรงเรียนบ้านส้าน สถาน ปัว 054- 688484
105 โรงเรียนบ้านน้ำยาว อวน ปัว 054-760255
106 โรงเรียนบ้านไร่ อวน ปัว 054-683533
107 โรงเรียนบ้านน้ำยาวสาขาห้วยหลักลาย อวน ปัว
108 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว
109 โรงเรียนบ้านปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว 054688557
110 โรงเรียนบ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว
111 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว 054-688593
112 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง แงง ปัว
113 โรงเรียนบ้านพาน แงง ปัว 054-688849
114 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) แงง ปัว
115 โรงเรียนบ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว
116 โรงเรียนบ้านหนาด ไชยวัฒนา ปัว
117 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา ปัว
118 โรงเรียนศรีสระวงค์ ไชยวัฒนา ปัว 0844325611
119 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว
120 โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ ชนแดน สองแคว
121 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ชนแดน สองแคว 054-760228
122 โรงเรียนบ้านปางกอม ชนแดน สองแคว
123 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นาไร่หลวง สองแคว
124 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาไร่หลวง สองแคว
125 โรงเรียนบ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว
126 โรงเรียนบ้านปางปุก นาไร่หลวง สองแคว 054-777079
127 โรงเรียนบ้านน้ำโมง นาไร่หลวง สองแคว
128 โรงเรียนบ้านสะเกิน ยอด สองแคว
129 โรงเรียนบ้านปางส้าน ยอด สองแคว
130 โรงเรียนบ้านผาหลัก ยอด สองแคว 054229760
131 โรงเรียนบ้านยอด ยอด สองแคว 054760229
132 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ยอด สองแคว
133 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
134 โรงเรียนบ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
136 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
137 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
138 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
139 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
140 โรงเรียนบ้านด่านสาขาบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
143 โรงเรียนบ้านปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนบ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
145 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
146 โรงเรียนบ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง
147 โรงเรียนบ้านน้ำคา พญาแก้ว เชียงกลาง
148 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา พญาแก้ว เชียงกลาง
149 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง
150 โรงเรียนธาราบรรพต พระธาตุ เชียงกลาง
151 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง
152 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง
153 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง
154 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ เชียงกลาง
155 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พระธาตุ เชียงกลาง
156 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาท เชียงกลาง 054-701131
157 โรงเรียนบ้านตึ๊ด พระพุทธบาท เชียงกลาง 054798-586
158 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พระพุทธบาท เชียงกลาง
159 โรงเรียนอิมมานูเอลเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง
160 โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง
161 โรงเรียนบ้านสบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797003
162 โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง
163 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ เชียงกลาง เชียงกลาง
164 โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง
165 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง เชียงกลาง
166 โรงเรียนบ้านดอนแท่น เชียงคาน เชียงกลาง 054797499
167 โรงเรียนบ้านใหม่ เชียงคาน เชียงกลาง
168 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เปือ เชียงกลาง
169 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา เปือ เชียงกลาง
170 โรงเรียนไตรคามวิทยา เปือ เชียงกลาง
171 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ เปือ เชียงกลาง
172 โรงเรียนบ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง 054-797593
173 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง