กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ครู คศ.1

นายภูชิชย์ ไชยโย
อัตราจ้าง