ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศรีสระวงค์เปิดสระตกปลา (อ่าน 66) 06 ก.พ. 63
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีสระวงค์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 72) 14 ม.ค. 63
ขอบริจาคของขวัญวันเด็ก ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87) 08 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณราชการ คุณครูสุมาลี ดีอุ่น (อ่าน 150) 24 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนศรีสระวงค์ เรื่อง ศรีสระวงค์ fishing เปิดสระโรงเรียนตกปลา (อ่าน 270) 02 ก.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 704) 18 มิ.ย. 62
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอั (อ่าน 402) 17 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนศรีสระวงค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่าง (อ่าน 896) 04 มิ.ย. 62
การเปิดให้ตกปลา ณ บ่อตกปลาโรงเรียนศรีสระวงค์ ในวัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 (อ่าน 303) 29 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 286) 01 ก.พ. 62
ประกาศผลการ สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 590) 13 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 359) 12 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนศรีสระวงค์ โรงเรียนป (อ่าน 449) 30 ต.ค. 61
ตารางบันทึกวันที่เสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุ(ห้องสมุดICT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b (อ่าน 413) 08 ก.ค. 61
ใบสมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2561 (อ่าน 3064) 19 มี.ค. 61
ใบสมัครเรึียนชั้นก่อนประถมศึกษา 2561 (อ่าน 351) 19 มี.ค. 61