ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณราชการ คุณครูสุมาลี ดีอุ่น
      เพื่อเป็นการตระหนักถึง คุณูปการของท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจด้านการศึกษาตามภาระหน้าที่ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแสดงออกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อข้าราชการผู้เกษียณ ดังนั้น โรงเรียนศรีสระวงค์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไชยวัฒนาและโรงเรียนมารวม จึงได้จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตดังกล่าว ณ หอประชุมหมู่บ้านท่าควาย ในวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,16:02   อ่าน 150 ครั้ง