ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอั
 
 ประกาศโรงเรียนศรีสระวงค์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
..........................................................................................................................   
         ตามประกาศโรงเรียนศรีสระวงค์ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน   สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  อัตรา ลงวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  นั้น   บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนศรีสระวงค์ จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 401 ครั้ง