ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดให้ตกปลา ณ บ่อตกปลาโรงเรียนศรีสระวงค์ ในวัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

        ด้วยทางโรงเรียนศรีสระวงค์ จะมีการเปิดให้ตกปลา ณ บ่อตกปลาโรงเรียนศรีสระวงค์ ในวัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปจ้างครูภาษาต่างประเทศและพัฒนาโรงเรียน
กติกา 
1. ตกด้วยเบ็ด ชิงหลิว สปิ๋ว 2 ขอ ห้ามตะกร้อ 
2. 1 คน ต่อ 2 คัน ไม่จำกัดเหยื่อ
3. บัตร 200 บาท 
4. ลงเบ็ดพร้อมกัน 8.00 น. - 17.00 น.
ข้อมูลปลา นิล ตะเพียน ไน จาระเม็ด นวลจัน เพี้ย ยี่สก สวาย สงวน ปลาบึก ถ้าตกได้นำมาแลกรางวัล
ไม่จับฉลากที่นั่ง มาก่อนนั่งก่อน ทางโรงเรียนได้ทำป้ายที่นั่งไว้ ห่างกัน 3 เมตร

เบอร์โทรติดต่อสอบถาม 
ผู้อำนวยการไพบูลย์ ไชยโย 084 - 432 - 5611


โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 214 ครั้ง