ภาพกิจกรรม
แนะแนวนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยท่างและโรงเรียนบ้านแดนพนา
คณะครูโรงเรียนศรีสระวงค์ นำโดย ผอ.ไพบูลย์ ไชยโย ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยท่างและโรงเรียนบ้านแดนพนา ที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,15:57   อ่าน 52 ครั้ง