ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ(กล้วยฉาบ)
      กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ(กล้วยฉาบ)วันนี้ได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น มาให้ความรู้ สอนขั้นตอน วิธีการ และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติที่โรงเรียน....
ขอขอบคุณวิทยากรท้องถิ่น เกศรินทร์ อินต๊ะกัน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทางโรงเรียนศรีสระวงค์ เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:57   อ่าน 175 ครั้ง