ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8 มีนาคม 2562 รายงานผลการทดสอบการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการทดสอบปรากฏว่าโรงเรียนศรีสระวงค์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ในระดับที่ ดีมาก
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,15:41   อ่าน 95 ครั้ง