ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนปัว 2
นายไพบูลย์  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสระวงค์ เป็นประธานเปิดพิธีงานกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนปัว 2  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีสระวงค์  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,10:37   อ่าน 254 ครั้ง