ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการครวจนับเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียน 2/2561 ณ โรงเรียนศรีสระวงค์ และโรงเรียนมารวม อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายไพบูลย์ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสระวงค์ ให้การตอนรับ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,22:46   อ่าน 115 ครั้ง