ภาพกิจกรรม
กาดละอ่อนน่าน ปีที่ 2 "คิดได้ ทำได้ ขายเป็น" ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีสระวงค์ มีโอกาศเข้าร่วมงานกิจกรรม
กาดละอ่อนน่าน ปีที่ 2
"คิดได้ ทำได้ ขายเป็น"
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561
ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,21:14   อ่าน 90 ครั้ง