ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(วันวชิราวุธ) ของลูกเสือไทย กลุ่มโรงเรียน ปัว 2
         กลุ่มโรงเรียน ปัว 2 จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(วันวชิราวุธ) ของลูกเสือไทย (ถวายราชสดุดี)ประจำปี 2561 เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดยมี นายไพบูลย์ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสระวงค์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,17:16   อ่าน 77 ครั้ง