ติดต่อเรา
โรงเรียนศรีสระวงค์
หมู่ที่ 3 บ้านท่าควาย   ตำบลไชยวัฒนา  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 0844325611


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/@19.1997452,100.8843765,3059m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3127e18825622c1b:0x25b8219ff94037a3!8m2!3d19.2093624!4d100.8909038