ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 อาคารครึ่งตึกไม้ 2 ชั้นทรงจั่ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 218,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 427,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด ICT
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 931,821
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,714,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่วโครงหลังคาเหล็ก(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 340,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท็งน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ(ส้วม)สพฐ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ(ส้วม)สพฐ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..