รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มาลัย ธนะเนตร (จิ้ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 30
อีเมล์ : malaiann2550@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ดาราคอสเมติกส์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดเรียง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 208/1หมู่6 ต.ฟ้าฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 มิ.ย. 2562,23:42 น.   หมายเลขไอพี : 96.30.100.209


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล